076 diploma

תרגום תעודת בגרות לאנגלית

תעודת בגרות היא התעודה הישראלית הרשמית המעידה על סיום לימודים בתיכון. הבגרות היא תנאי הכרחי להשכלה גבוהה בישראל. תעודת הבגרות מוענקת לתלמידים שעברו את הבחינות הנדרשות.

תרגום תעודת בגרות ומסמכים אישיים 

אנו מספקים תרגום מקצועי ואיכותי של כל המסמכים האישיים, כגון:
תעודת מרשם אוכלוסין, תעודת יושר, תעודת נישואין או גירושין, תעודת לידה, תעודות אקדמיות, דיפלומות ועוד ...

041 diploma

 צור קשר  @      info@bestlegaltranslations.com    
טל.  03-5464116     פקס. 03-5212138
רוזמברג שירותי תרגום – הירקון 256/4 – תל אביב 63504

צור קשר להצעת מחירלרוזמברג שירותי תרגום יש את הניסיון והידע הרלוונטי להתמודד עם תרגום מסמכים רשמיים.
כל התרגומים עוברים תהליך הגהה לפני המסירה ללקוח.

תעודת נישואין היא התיעוד הרשמי ששני אנשים ביצעו טכס נישואים.
תעודת נישואין עשויה להידרש ממספר סיבות. ייתכן שתידרש כראיה לשינוי שם, בסוגיות של לגיטימיות הילד, במהלך הליכי גירושין, ומטרות אחרות.

משרד רוזמברג שירותי תרגום הינו חבר באגודת המתרגמים בישראל (ITA) וכפוף לכללי אתיקה מקצועית.

אישור נוטריוני
נכונות לתרגום המסמך היא ערובה להכרה בינלאומית בכך שהתרגום משקף במדויק את מה שנכתב בשפת המקור של המסמך.
אישור נוטריוני להצהרתו של המתרגם
זוהי הצהרת מתרגם לפני הנוטריון כי הוא בקיא בשפת המקור ובשפת היעד ותרגם את המסמך באופן נכון ונאמן למקור.040 diploma

אפוסטיל
בזמן הצגת מסמך משפטי במדינה זרה, לעתים קרובות קשה לקבוע אם המסמך הוא מקורי וחוקי. בשנת 1961, בתהליך הענקת מעמד חוקי למסמכים לשימוש בחו"ל הוחלט על תעודה פשוטה של אותנטיות, הנקראת "אפוסטיל" (אמנת האג).
"אפוסטיל" הוא אישור שמצורף למסמך משפטי רשמי כדי לוודא שעורך דין נוטריון החתום על המסמך הוא מוכר ומורשה ע"י הארגון שהנפיק את המסמך. אפוסטיל תקף במדינות חברות באמנת האג.
דף מידע לציבור - אימות מסמכים ציבוריים ("אפוסטיל")

תרגום תעודת בגרות, תרגום דיפלומה, תרגום תלוש משכורת, טופס 106

תרגום תעודת בגרות לאנגלית,  תרגום תעודת בגרות לצרפתית,  
תרגום תעודת בגרות לגרמנית, תרגום תעודת בגרות לאוקראינית,  
תרגום תעודת בגרות לספרדית,  תרגום תעודת בגרות לרוסיתית,  
תרגום תעודת בגרות לאיטלקית,   

 

גירסא להדפסה    שלח לחבר    Rss