תרגום חשבון חשמל לאנגלית – תרגום ארנונה לאנגלית
תרגום מסמכים לצורך:
הוכחת כתובת - הוכחת הכנסה - הוכחת זהות

אימות כתובת / הוכחת כתובת מגורים מאשרת את המידע האישי שאתה מגיש לצורך פתיחת חשבון בנק בחו"ל / ויזה /פניה לגופים שונים.

לקבלת הצעת מחיר תרגום החשבון חשמל / ארנונה לאנגלית, לצרפתית, לספרדית, ועוד, אנא שלח את המסמך ונחזור אליך תוך זמן קצר מאוד,
צור קשר @

nachumr@netvision.net.il
תרגום חשבון חשמל לאנגלית

טל.: 03-5464116 טל.: 1-800-20-30-34 פקס.: 03-5212138
נחום רוזמברג שירותי תרגום – הירקון 256/4 – תל אביב 6350403

הוכחת כתובת:
עליך לצלם את החשבון חשמל / חשבון ארנונה, , גז...) לצורך הוכחת כתובת ולצרף תרגום מקצועי מאושר על ידי מתרגם מוסמך.
תרגום מסמכים לאימות/להוכחת כתובת

תרגום חשבון חשמל, תרגום ארנונה, גז או בזק

המסמך המיועד להוכחת כתובת / אימות כתובת חייב:
• להיות מונפק בשלושת החודשים האחרונים
• להציג את שמך המלא
• להציג את כתובת המגורים
• להציג את תאריך הנפקתו של המסמך
• בוא בצירוף תרגום מאושר

אנו מספקים תרגום מקצועי איכותי לתאגידים
תרגום מאושר על ידי מתרגם מוסמך או תרגום נוטריוני של מסמכים שונים הכוללים את תעודת התאגדות, תקנון חברה, רישום חברה ומסמכים רלוונטיים אחרים.

תרגום מאושר של הוכחת הכתובת (תרגום חשבון ארנונה, חשמל, גז) על ידי מתרגם מוסמך לפתיחת חשבון בנק או לצורך הבקשה לויזה.

 לגליזציה (אישור נוטריוני וחותמת אפוסטיל) היא תהליך בו המסמך יוכר במדינה אחרת כמסמך משפטי תקף
הוכחת זהות: תרגום תעודת זהות, דרכון
תרגום סיכום חשבון בנק

סודיות מובטחת
--- * ---
עבודתנו כוללת את השירותים הבאים:
• עיצוב דומה למקור, עד כמה שניתן
• התרגום נשלח במייל בפורמט WORD או PDF

תרגום מסמכים בשביל הוכחת כתובת מלווה בתצהיר מתרגם חתום הכולל:לקבלת הצעת מחיר תרגום חשבון חשמל
• תאריך ביצוע התרגום
• שם אגודת המתרגמים שהסמיכה את המתרגם
• שם החותם וחתימת המתרגם המוסמך
• הצהרה כי התרגום הוא תרגום נאמן למקור

במידת הצורך, נוכל לשלוח לך את המסמכים המקוריים בדואר.


לקבלת הצעת מחיר תרגום החשבון חשמל / ארנונה לאנגלית, לצרפתית, לספרדית, ועוד, אנא שלח את המסמך ונחזור אליך תוך זמן קצר מאוד,
צור קשר @


nachumr@netvision.net.il
טל.: 03-5464116 טל.: 1-800-20-30-34 פקס.: 03-5212138
נחום רוזמברג שירותי תרגום – הירקון 256/4 – תל אביב 6350403

תרגום חשבון חשמל רוזמברג תרגומים
תרגום חשבון חשמל - ארנונה לשפות:
• תרגום חשבון חשמל ארנונה לאנגלית
• תרגום חשבון חשמל ארנונה לצרפתית
• תרגום חשבון חשמל ארנונה לספרדית
• תרגום חשבון חשמל ארנונה לאימות כתובת / הוכחת כתובת

תרגום חשבון חשמל ארנונה
תרגום מסמכים לצורך: הוכחת כתובת - הוכחת הכנסה - הוכחת זהות

 

גירסא להדפסה    שלח לחבר    Rss