תרגום ארנונה, תרגום תמצית רישום, תרגום חשבון בנק תרגום ארנונה, תרגום חשבון בנק, תלוש משכורת, ועוד
תרגום מסמכים לפתיחת חשבון בנק בחו"ל

מרבית המדינות דורשות הוכחת המגורים כדי לפתוח חשבון בנק.
תרגום מאושר תמצית רישום, תעודת זהות כולל ספח, תרגום ארנונה:

צור קשר @ nachumr@netvision.net.il

צור קשר @ info@bestlegaltranslations.com
נחום רוזמברג, תרגום משפטי
טל. 1-800-20-30-34 טל. 03-5464116 פקס. 03-5212138


תרגום ארנונה תרגום חשבון בנק צור קשר לקבלת הצעת מחיראילו שירותים אנו מספקים?
אנו מספקים ללקוחות תרגום כל מסמך העשוי להידרש מהם, עם אישור נוטריוני במידה ויש צורך בכך.
אנו מבצעים תרגום איכותי ומקצועי המסייע ללקוחותינו להשיג את מטרתם במהירות וביעילות המרבית.

תרגום מקצועי ומאושר:

ע"י מתרגם מקצועי חבר באגודת המתרגמים בישראל,
ע"י נוטריון, נכונות לתרגום
של המסמכים הבאים:
תעודת זהות כולל ספח תדפיס חשבון בנק
חשבון חשמל, חשבון מים או גז, טלפון
חשבון ארנונה - מכתב מרשויות המס - 
תמצית רישום - 

אימות המסמכים
תרגום לצורך אימות כתובת המגורים של מסמכים המונפקים ע"י מוסד פיננסי, משרד ממשלתי או רשות שופטת.

תרגום מסמכים לצורך אימות מקור הכספים
שכירים:
• תרגום מכתב ממקום העבודה.
• תרגם 3 תלושי שכר אחרונים וטופס 106.

מסמכים הדרושים להוצאת ויזה לארה"ב (מנסיוננו):

תרגום ארנונה תרגום תלוש משכורת תרגום טופס 106

שכירים:
• תרגום מכתב ממקום העבודה עם חתימת המעסיק
• תרגום 3 תלושי שכר אחרונים + טופס 106.
עצמאיים:
• תרגום רישיון העסק • תרגום תקנון חברה
• תרגום של מצב חשבון בנק • תרגום אישור מרואה החשבון
סטודנטים:
• תרגום תעודת שחרור מצה"ל או לחילופין תעודה המעידה על פטור
• אישורים המעידים על מצב משפחתי ומגורים, תמצית רישום

צור קשר על מנת לקבל הצעת מחיר "תרגום ארנונה, חשבון בנק... " ללא כל התחייבות מצידך.

צור קשר @ info@bestlegaltranslations.com
נחום רוזמברג, שירותי תרגום,
טל. 1-800-20-30-34 טל. 03-5464116 פקס. 035212138

תרגום ארנונה, תרגום מסמכים לפתיחת חשבו בנק בחו"ל  תרגום ארנונה לאנגלית, תרגום ארנונה לצרפתית, תרגום ארנונה לספרדית, 
תרגום מסמכים משפטיים לאנגלית, לצרפתית, לספרדית,

גירסא להדפסה    שלח לחבר    Rss